Prof. Dr. Gunning

Prof. Dr. Gunning (1859-1951)

Wie was Prof. Dr. J.H. Gunning?

Professor doctor Jan Gunning was een groot voorvechter voor het onderwijs zoals we dat tot op heden kennen. Hij was mede oprichter van de onderwijsraad en schreef diverse onderwijs gerelateerde pedagogische werken die vandaag nog steeds worden toegepast.

Professor doctor Gunning heeft zich erg ingezet voor speciaal onderwijs in Nederland. Hij was van mening dat opvoeden niet moest gebeuren door kinderen standaard preken te geven (over hoe het eigenlijk allemaal hoort), maar vond dat volwassenen het goede voorbeeld moesten laten zien.

Als specialist in onderwijszaken legde hij de nadruk op de zelfstandigheid van het kind, maar vond wel dat het belangrijk is dat kinderen bepaalde waarden en normen werden bij gebracht. Als eerbetoon voor wat prof. dr. Gunning voor het Nederlandse onderwijs heeft betekend kreeg onze school in 1950 zijn naam. Een jaar later, in 1951, overleed Johannes Hermanus Gunning op 91 jarige leeftijd in Hilversum.

Leren doe je door middel van het goede voorbeeld te geven en de nadruk te leggen op de morele en intellectuele zelfstandigheid van het kind

Prof. Dr. Gunning