Leerlingvolgsysteem

Naast de methode gebonden toetsen gebruikt school het CITO volgsysteem om de didactische vorderingen systematisch in kaart te kunnen brengen en te kunnen volgen.

Om de schoolse vaardigheden goed te volgen gebruikt school een ‘Lijst schoolse vaardigheden’. Leerlingen en mentor vullen deze wekelijks in.
Deze lijst is mede ism regulier onderwijs en MBO samengesteld zodat hierin ook de vaardigheden te volgen zijn die voor terugkeer naar regulier en doorstroom naar vervolgonderwijs van belang zijn.
Het gaat hierbij om vaardigheden die o.a. te maken hebben met: motivatie, werkhouding en werktempo en daarnaast om sociale vaardigheden als omgang met personeel en medeleerlingen. De laatste periode wordt ook gekeken naar de ontwikkeling betreffende doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en concentratie.

We gebruiken Magister als algemeen volgsysteem. Ouders kunnen met een inlogcode de ontwikkelingen van hun kind op school via Magister volgen.