Onze school

Mentor – medewerkers – klassenbezoeken

De Prof. Dr. Gunningschool-VSO is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vanuit het samenwerkingsverband worden toegelaten op onze school en zo goed mogelijk begeleid.

Mentor

Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de individuele leerling en de klas als groep. De mentor kent de achtergronden van elke leerling, houdt ontwikkelingen nauwgezet bij, is het aanspreekpunt voor leerlingen, vakdocenten en ouders/verzorgers en geeft meerdere (de meeste) lesuren aan de eigen groep. De mentor heeft tijd om individuele gesprekken te houden over bijv. gedrag en studieresultaten. Er moet rekening mee gehouden worden dat dit soms na schooltijd gebeurt, zoals mentorgesprekken altijd na schooltijd zullen gebeuren.

Medewerkers

Schoolleiding

Directeur
 Mevrouw M.J.M. van den Hoven

Teamleiders
 Mevrouw A. Papadopoulos en de heer M. van Merm

Administratie

Mevrouw F. Loman

Mevrouw K. Witteman (inval)

Mevrouw M. Olie (Financiële administratie)

Roostermaker:

Mevrouw E. Eggink

ICT medewerkers:
De heer B. van der Meer
De heer I. Spilker (magister)

 

Mentoren

Mevrouw D. Bode
1A

Mevrouw J. Bosma 
2A 

De heer R. Abreu
2B

Mevr. S. Said
3K

Mevr. G. Arraf
3T

Dhr. M. Hartgers
3B

Dhr. B. van Klaveren
4BKA

Dhr. J. van Esveld
4BKB

Dhr. R. Quinti
4T

Dhr A. Cotino 
DSK

 

Docenten

Docenten

Mevrouw S. Said
Economie - BB

De heer N. Bouhuis
Wiskunde en Rekenen - OB / BB

De heer J. van Esveld
Engels - BB

Mevrouw M. Groen
Wiskunde en Rekenen - BB

De Heer Boubkari
Wiskunde

De Heer R. Abreu
Mens en maatschappij / ICT - OB / BB

De Heer R. Quinti
Geschiedenis en Nederlands - BB

Mevrouw G. Arraf 
Biologie / Mens en Natuur - OB / BB

Mevrouw D. Brode
Mens en Natuur / DSK / Maatschappijleer - OB / BB

De heer A. Cotino
Engels / DSK / Maatschappijleer - BB

Vakdocenten
De heer T. Vermeulen 
Lichamelijke opvoeding

Mevrouw N. Roskam (alleen op maandag)
Lichamelijke opvoeding

Mevrouw J. Bosma
CKV / Beeldende Vorming   

Mevrouw M. Roos
Muziek

De heer L. Isselt
Muziek

De heer ...
Koken

Mevrouw D. Schildmeijer
Onderwijsassistent Expressie en Koken

PHV/Leerling coördinatoren

De heer A. Blokland
Leering-co
Aanwezig: ma/di/do/vrij

Mevrouw R. Wolfswinkel
Leerling-co
Aanwezig: ma/di/wo/do
 

De heer N. Bouhuis
Leerling-co

Mevrouw B. Kleijer
Pedagogisch Hulpverlener (PHV-er)

Mevrouw C. van Es
Pedagogisch Hulpverlener (PHV-er)

Mevrouw R. Rieu
Pedagogisch Hulpverlener (PHV-er)

Meneer B. van Klaveren
Pedagogisch Hulpverlener (PHV-er)

Stagebureau

Mevrouw D. Schildmeijer
Stageconsulent

 

Commissie van begeleiding

Mevrouw J. van Dort
Orthopedagoog  

Mevrouw M. Rebel
Orthopedagoog 

Mevrouw B. van Gelder
Orthopedagoog 

Mevrouw A. Machiels
Orthopedagoog 

Commissie van onderzoek

De heer M. van Merm
Teamleider

Mevrouw J. van Dort
Orthopedagoog

Mevrouw M. Rebel
Orthopedagoog

 

Vertrouwenspersoon

Mevrouw A. Schoone-Peters en mevrouw E. Anderson
Vertrouwingspersoon

 

Pest coördinator

Mevrouw M. Rebel
Orthopedagoge 

Conciërge

De heer T. Witkamp
Pedagogisch conciërge

De heer P. van der Hulst
Conciërge 

Klassenbezoeken

Gedurende het schooljaar vinden regelmatig klassenbezoeken plaats. De bezoeken worden nabesproken met de leerkracht en hier wordt bij voorkeur een verslag van gemaakt. Een klassenbezoek heeft als doel;

  • Ondersteuning voor de leerkracht
  • Binding houden met de doelgroep.
  • Uiteraard ook ter ondersteuning van de leerling.

Het is belangrijk dat de leerlingen ook gezien worden in de klassensituatie en Pedagogisch Hulpverlener, Orthopedagoog en Teamleider voeren de klassenbezoeken uit. De leerkracht kan van te voren een specifieke kijkopdracht meegeven.