Onze school

Mentor – medewerkers – klassenbezoeken

De Prof. Dr. Gunningschool-VSO is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vanuit het samenwerkingsverband worden toegelaten op onze school en zo goed mogelijk begeleid.

Mentor

Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de individuele leerling en de klas als groep. De mentor kent de achtergronden van elke leerling, houdt ontwikkelingen nauwgezet bij, is het aanspreekpunt voor leerlingen, vakdocenten en ouders/verzorgers en geeft meerdere (de meeste) lesuren aan de eigen groep. De mentor heeft tijd om individuele gesprekken te houden over bijv. gedrag en studieresultaten. Er moet rekening mee gehouden worden dat dit soms na schooltijd gebeurt, zoals mentorgesprekken altijd na schooltijd zullen gebeuren.

Medewerkers

Schoolleiding

Directeur
Mevrouw K. Weidemann
K.Weidemann@vsodaafgeluk.nl 

Plaatsvervangend Directeur
De heer J. Delforge
J.Delforge@vsodaafgeluk.nl 

Teamleiders
Mevrouw A. Papadopoulos (onderbouw)
A.Papadopoulos@Gunningschool-vso.nl 

De heer M. van Merm (bovenbouw)
M.vanMerm@Gunningschool-vso.nl 

Administratie

Administratie:
Mevrouw F. Loman (di, wo, do en vr)
Mevrouw C. Furman (ma)
Info@Gunningschool-vso.nl 

Financiële zaken:
Mevrouw M. Olie (Financiële administratie)
Finad@Gunningschool-vso.nl 

ICT medewerkers:
Meneer M. Schilthuizen
ICT@vsodaafgeluk.nl 

Personeelszaken:
Mevrouw N. Velder
pz@Gunningschool-vso.nl

 

Mentoren

Mevrouw A. Alders
1A
A.Alders@gunningschool-vso.nl

Meneer R. de Gooier
2A
R.deGooier@gunningschool-vso.nl

Mevrouw A. van de Wege
2B
A.vandeWege@gunningschool-vso.nl

 Meneer T. Geraedts
3BKa
T.Geraedts@gunningschool-vso.nl

Meneer K. Attsou
3BKb
T.Geraedts@gunningschool-vso.nl

Meneer T. Vermeulen
3KT
T.Vermeulen@Gunningschool-vso.nl 

Meneer T. de Wit
4BKA
t.dewit@Gunningschool-vso.nl

Mevrouw N. Roskam
4BKB
n.roskam@Gunningschool-vso.nl

Meneer R. Quinti
4T
R.Quinti@Gunningschool-vso.nl 

Meneer A. Cotino 
DSK
A.Cotino@Gunningschool-vso.nl 

 

Docenten

Docenten

Meneer R. Abreu
Mens en maatschappij / ICT / PPO - OB / BB
r.abreu@Gunningschool-vso.nl 

Meneer K. Attsou
Wiskunde / E&O - OB / BB
k.attsou@Gunningschool-vso.nl 

Meneer M. Baytekin
Biologie - OB / BB
M.Baytekin@Gunningschool-vso.nl

Meneer M. El Boubkari
Wiskunde - OB / BB
m.elboubkari@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw D. Brode
Nederlands / Maatschappijleer - OB / BB
d.brode@Gunningschool-vso.nl 

Meneer A. Cotino
Economie / E&O / DSK - OB / BB
a.cotino@Gunningschool-vso.nl 

Meneer L. Isselt
Muziek / Expressie - OB / BB
l.isselt@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw A. Papadopoulos
Engels - OB
a.papadopoulos@Gunningschool-vso.nl 

Meneer R. Quinti
Geschiedenis / Nederlands / Profielwerkstuk - BB
r.quinti@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw R. Rieu
Nederlands - OB / BB
r.rieu@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw N. Roskam
Mens en bewegen / Voeding en bewegen / Lichamelijke opvoeding - OB / BB
n.roskam@Gunningschool-vso.nl 

Meneer M. van der Tuin
Consumptieve techniek - OB / BB
m.vandertuin@Gunningschool-vso.nl 

Meneer T. Vermeulen
Mens en bewegen / Lichamelijke opvoeding - OB / BB
t.vermeulen@Gunningschool-vso.nl 

Meneer R. Viana dos Santos
Engels - OB
R.VianadosSantos@Gunningschool-vso.nl

Mevrouw K. de Vries
Omgangskunde / CKV - OB / BB
k.devries@Gunningschool-vso.nl 

Meneer T. de Wit
Economie / E&O - BB
t.dewit@Gunningschool-vso.nl 

 

Vakdocenten
Meneer T. Vermeulen 
Lichamelijke opvoeding / Mens & Beweging 
T.Vermeulen@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw N. Roskam 
Lichamelijke opvoeding / Mens & Beweging   
N.Roskam@Gunningschool-vso.nl 

Meneer L. Isselt
Muziek
L.Isselt@Gunningschool-vso.nl 

Meneer M. van der Tuin
Koken / Consumptieve Technieken 
m.vandertuin@Gunningschool-vso.nl

 

PHV/Leerling coördinatoren

Meneer A. Blokland
Leerling-co
A.Blokland@Gunningschool-vso.nl

Mevrouw D. Alders
Pedagogisch Hulpverlener (PHV-er)
D.Alders@Gunningschool-vso.nl

Mevrouw C. van Es
Pedagogisch Hulpverlener (PHV-er)
C.vanEs@Gunningschool-vso.nl

Meneer E. Joosse
Pedagogisch Hulpverlener (PHV-er)
E.Joosse@Maritiemcollegeijmuiden.nl

Mevrouw B. Kleijer
Pedagogisch Hulpverlener (PHV-er)
B.Kleijer@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw R. Rieu
Pedagogisch Hulpverlener (PHV-er)
R.Rieu@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw A. van de Wege
Pedagogisch Hulpverlener (PHV-er)
A.vandeWege@Gunningschool-vso.nl

Stagebureau

Mevrouw D. Schildmeijer
Stageconsulent
D.Schildmeijer@Gunningschool-vso.nl 

 

Commissie van begeleiding

Mevrouw I. Oudulf
Orthopedagoog  
I.Oudulf@Gunningschool-vso.nl

Mevrouw L. van Seijst
Orthopedagoog 
L.vanSeijst@Gunningschool-vso.nl

Mevrouw M. Rebel
Orthopedagoog 
M.Rebel@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw B. van Gelder
Orthopedagoog 
B.vanGelder@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw A. Machiels
Orthopedagoog 
A.Machiels@Gunningschool-vso.nl 

Vertrouwenspersoon

Mevrouw A. Schoone-Peters en mevrouw E. Anderson
Vertrouwenspersoon
E.Anderson@vsodaafgeluk.nl 

 

Pest coördinator

Mevrouw M. Rebel
Orthopedagoge 
M.Rebel@Gunningschool-vso.nl 

Conciërge

Meneer R. Meijaard
Conciërge
R.Meijaard@Gunningschool-vso.nl 

Meneer P. van der Hulst
Conciërge 
P.vanderHulst@Gunningschool-vso.nl 

Klassenbezoeken

Gedurende het schooljaar vinden regelmatig klassenbezoeken plaats. De bezoeken worden nabesproken met de leerkracht en hier wordt bij voorkeur een verslag van gemaakt. Een klassenbezoek heeft als doel;

  • Ondersteuning voor de leerkracht
  • Binding houden met de doelgroep.
  • Uiteraard ook ter ondersteuning van de leerling.

Het is belangrijk dat de leerlingen ook gezien worden in de klassensituatie en Pedagogisch Hulpverlener, Orthopedagoog en Teamleider voeren de klassenbezoeken uit. De leerkracht kan van te voren een specifieke kijkopdracht meegeven.