Onze school

Mentor – medewerkers – klassenbezoeken

De Prof. Dr. Gunningschool-VSO is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vanuit het samenwerkingsverband worden toegelaten op onze school en zo goed mogelijk begeleid.

Mentor

Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de individuele leerling en de klas als groep. De mentor kent de achtergronden van elke leerling, houdt ontwikkelingen nauwgezet bij, is het aanspreekpunt voor leerlingen, vakdocenten en ouders/verzorgers en geeft meerdere (de meeste) lesuren aan de eigen groep. De mentor heeft tijd om individuele gesprekken te houden over bijv. gedrag en studieresultaten. Er moet rekening mee gehouden worden dat dit soms na schooltijd gebeurt, zoals mentorgesprekken altijd na schooltijd zullen gebeuren.

Medewerkers

Schoolleiding

Directeur
 Mevrouw M.J.M. van den Hoven
M.vandenHoven@vsodaafgeluk.nl 

Teamleiders
Mevrouw A. Papadopoulos (onderbouw)
A.Papadopoulos@Gunningschool-vso.nl 
De heer M. van Merm (bovenbouw)
M.vanMerm@Gunningschool-vso.nl 

Administratie

Mevrouw F. Loman
F.Loman@Gunningschool-vso.nl 
Mevrouw K. Witteman (inval)
K.Witteman@gunningschool-vso.nl 
Mevrouw M. Olie (Financiële administratie)
finad@Gunningschool-vso.nl 

Roostermaker:
Meneer N. Bouhuis
N.Bouhuis@Gunningschool-vso.nl 

ICT medewerkers:
Meneer 
Meneer I. Spilker (magister)
I.Spilker@spaarnecollege.nl 

Personeelszaken 
Mevrouw N. Velder

 

Mentoren

Mevrouw D. Bode
1A
D.Brode@Gunningschool-vso.nl

Meneer T. Dobma / Mevrouw B. Kleijer
1B 
T.Dobma@Gunningschool-vso.nl 
B.Kleijer@Gunningschool-vso.nl 

Meneer R. Abreu
2A
R.Abreu@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw S. Said 
3K
S.Said@Gunningschool-vso.nl 

Meneer T. Vermeulen
3T
T.Vermeulen@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw R. Rieu
3B
R.Rieu@Gunningschool-vso.nl 

Meneer 
4BKA

Meneer N. Bouhuis
4BKB
N.Bouhuis@Gunningschool-vso.nl 

Meneer R. Quinti
4T
R.Quinti@Gunningschool-vso.nl 

Meneer A. Cotino 
DSK
A.Cotino@Gunningschool-vso.nl 

 

Docenten

Docenten

Mevrouw S. Said
Economie - BB, ADM, SEC, COM
S.Said@Gunningschool-vso.nl 

Meneer N. Bouhuis
Economie
N.Bouhuis@Gunningschool-vso.nl 

Meneer J. van Esveld
Engels - BB
J.vanEsveld@gunningschool-vso.nl 

Mevrouw M. Groen
Wiskunde en Rekenen - BB
M.Groen@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw L. El Hadri
Wiskunde

Meneer
Economie

Meneer R. Abreu
Mens en maatschappij / ICT - OB / BB
R.Abreu@Gunningschool-vso.nl 

Meneer R. Quinti
Geschiedenis, Maatschappijleer en Nederlands - BB
R.Quinti@Gunningschool-vso.nl 

Meneer F. van Musscher
Biologie / Mens en Natuur - OB / BB

Mevrouw D. Brode
Mens en Natuur / DSK / Maatschappijleer - OB / BB
D.Brode@Gunningschool-vso.nl 

Meneer A. Cotino
Economie / Webshop
A.Cotino@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw  A. Papadopoulos
Engels
A.Papadopoulos@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw K. de Vries
SOVA 
K.deVries@Gunningschool-vso.nl 

Vakdocenten
Meneer T. Vermeulen 
Lichamelijke opvoeding / Mens & Beweging 
T.Vermeulen@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw N. Roskam 
Lichamelijke opvoeding / Mens & Beweging   
N.Roskam@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw M. Falke
Beeldende Vorming / KCKV  
M.Falke@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw M. Roos
Muziek
M.Roos@Gunningschool-vso.nl 

Meneer L. Isselt
Muziek
L.Isselt@Gunningschool-vso.nl 

Meneer T. Dobma
Koken / Consumptieve Technieken 
T.Dobma@Gunningschool-vso.nl 

 

PHV/Leerling coördinatoren

Mevrouw R. Wolfswinkel
Leerling-co
R.Wolfswinkel@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw B. Kleijer
Pedagogisch Hulpverlener (PHV-er)
B.Kleijer@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw C. van Es
Pedagogisch Hulpverlener (PHV-er)
C.vanEs@Gunningschool-vso.nl

Mevrouw R. Rieu
Pedagogisch Hulpverlener (PHV-er)
R.Rieu@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw D. Alders
Pedagogisch Hulpverlener (PHV-er)

Meneer E. Joosse
Pedagogisch Hulpverlener (PHV-er)
E.Joosse@Maritiemcollegeijmuiden.nl 

Stagebureau

Mevrouw D. Schildmeijer
Stageconsulent
D.Schildmeijer@Gunningschool-vso.nl 

 

Commissie van begeleiding

Mevrouw I. Oudulf
Orthopedagoog  

Mevrouw M. Rebel
Orthopedagoog 
M.Rebel@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw B. van Gelder
Orthopedagoog 
B.vanGelder@Gunningschool-vso.nl 

Mevrouw A. Machiels
Orthopedagoog 
A.Machiels@Gunningschool-vso.nl 

Vertrouwenspersoon

Mevrouw A. Schoone-Peters en mevrouw E. Anderson
Vertrouwenspersoon
E.Anderson@vsodaafgeluk.nl 

 

Pest coördinator

Mevrouw M. Rebel
Orthopedagoge 
M.Rebel@Gunningschool-vso.nl 

Conciërge

Meneer T. Witkamp
Pedagogisch conciërge
T.Witkamp@Gunningschool-vso.nl 

Meneer P. van der Hulst
Conciërge 
P.vanderHulst@Gunningschool-vso.nl 

Klassenbezoeken

Gedurende het schooljaar vinden regelmatig klassenbezoeken plaats. De bezoeken worden nabesproken met de leerkracht en hier wordt bij voorkeur een verslag van gemaakt. Een klassenbezoek heeft als doel;

  • Ondersteuning voor de leerkracht
  • Binding houden met de doelgroep.
  • Uiteraard ook ter ondersteuning van de leerling.

Het is belangrijk dat de leerlingen ook gezien worden in de klassensituatie en Pedagogisch Hulpverlener, Orthopedagoog en Teamleider voeren de klassenbezoeken uit. De leerkracht kan van te voren een specifieke kijkopdracht meegeven.