Onze school

Mentor – medewerkers – klassenbezoeken

De Prof. Dr. Gunningschool-VSO is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vanuit het samenwerkingsverband worden toegelaten op onze school en zo goed mogelijk begeleid.

Mentor

Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de individuele leerling en de klas als groep. De mentor kent de achtergronden van elke leerling, houdt ontwikkelingen nauwgezet bij, is het aanspreekpunt voor leerlingen, vakdocenten en ouders/verzorgers en geeft meerdere (de meeste) lesuren aan de eigen groep. De mentor heeft tijd om individuele gesprekken te houden over bijv. gedrag en studieresultaten. Er moet rekening mee gehouden worden dat dit soms na schooltijd gebeurt, zoals mentorgesprekken altijd na schooltijd zullen gebeuren.

Medewerkers

Schoolleiding

Directeur
 Mevrouw M.J.M. van den Hoven

Teamleiders
De heer E. Slot en de heer M. van Merm

Administratie

Mevrouw T. Oosterman

Mevrouw M. Olie (Financiele administratie)

Mevrouw K. Witteman (inval)

Roostermaker:
Mevrouw E. Eggink

 

Mentoren

Mevrouw A. Papadopoulos
1A

De heer R. Abreu
2A

Mevrouw D. Bode
2B

Mevrouw M. Groen
4T

De heer R. Quinti
3 KTA

Mevrouw  / mevrouw 
3 KTB

Mevrouw N. Jama / De heer B. van Klaveren
3 / 4 B

Mevrouw  / Mevrouw C. van Es
4 K

De heer A. Cotino 
DSK

 

Docenten

Docenten

Mevrouw 
Economie - BB

Mevrouw 
Wiskunde en Rekenen - OB / BB

Mevrouw N. Jama
Engels - BB

Mevrouw M. Groen
Wiskunde en Rekenen - BB

De Heer R. Abreu
Mens en maatschappij / ICT - OB / BB

De Heer R. Quinti
Geschiedenis en Nederlands - BB

Mevrouw 
Biologie / Mens en Natuur - OB / BB

Mevrouw A. Papadopoulos
Nederlands en Engels - OB

Mevrouw D. Brode
Mens en Natuur / DSK / Maatschappijleer - OB / BB

De heer A. Cotino
Engels / DSK / Maatschappijleer - BB

Vakdocenten
De heer 
Lichamelijke opvoeding

De heer 
Lichamelijke opvoeding

Mevrouw C. 
SOVA / Kunstvakken   

Mevrouw M. Roos
Muziek

De heer L. Isselt
Muziek

De heer 
Koken

Mevrouw D. Schildmeijer
Onderwijsassistent Expressie en Koken

Leerling coördinatoren

Mevrouw J. van Putten
Leering-co
Aanwezig: ma/di/wo/vrij

Mevrouw R. Wolfswinkel
Leerling-co
Aanwezig: ma/di/wo/do
 

Mevrouw C. van Es
Pedagogisch Hulpverlener (PHV-er)

Meneer B. van Klaveren
Pedagogisch Hulpverlener (PHV-er)

Stagebureau

Mevrouw D. Schildmeijer
Stageconsulent

 

Commissie van begeleiding

De heer M. van Merm
Schoolpsycholoog/Orthopedagoog

Mevrouw J. van Dort
Orthopedagoog  

Mevrouw M. Rebel
Orthopedagoog 

Mevrouw B. van Gelder
Orthopedagoog 

Commissie van bestendiging

De heer M. van Merm
schoolpsycholoog

Mevrouw J. van Dort
Orthopedagoog

Mevrouw M. Rebel
Orthopedagoog

Commissie van onderzoek

De heer M. van Merm
schoolpsycholoog

Mevrouw J. van Dort
Orthopedagoog

Mevrouw M. Rebel
Orthopedagoog

 

Vertrouwenspersoon

Mevrouw A. Schoone-Peters en mevrouw E. Anderson
Vertrouwingspersoon

 

Pest coördinator

De heer M. van Merm
schoolpsycholoog

Conciërge

De heer T. Witkamp
Pedagogisch conciërge

De heer P. van der Hulst
Conciërge 

Klassenbezoeken

Minimaal twee maal per jaar worden alle klassen bezocht door iemand van de commissie van begeleiding. Deze klassenbezoeken worden aan het begin van het schooljaar ingepland. De bezoeken worden nabesproken met de leerkracht en hier wordt bij voorkeur een verslag van gemaakt. Een klassenbezoek heeft als doel;

  • Ondersteuning voor de leerkracht
  • Binding houden met de doelgroep

Het is belangrijk dat de leerlingen ook gezien worden in de klassensituatie door de leden van de commissie van begeleiding. De leerkracht kan van te voren een specifieke kijkopdracht meegeven.