Verwijsindex

Om de samenwerking tussen ouders, school en hulpverleningsinstanties te verbeteren is er een landelijke index ingesteld: De Verwijsindex. Hierin geven instanties aan dat ze betrokken zijn bij de jongere door het bieden van onderwijs en/of hulpverlening.

De Gunningschool heeft besloten om alle leerlingen te signaleren in de Verwijsindex. Dit betekent dat wij aan mogelijk andere betrokken instanties kenbaar maken dat een leerling hier op school zit. Bij het signaleren is er een zogenoemde match ontstaan in het systeem van de Verwijsindex. Dit houdt in dat naast onze school nog minimaal één instantie betrokken is bij uw kind en dit ook in de verwijsindex heeft gesignaleerd.

Wij kunnen gevraagd worden tot het geven van informatie over de schoolgang van uw kind aan de matchregisseur. Hiervoor vragen wij altijd toestemming.

Indien nodig,  zullen er verdere afspraken gemaakt worden met betrekking tot de onderlinge samenwerking. Uiteraard wordt u over dit contact op de hoogte gebracht door de mentor. Deze kunt u ook benaderen met eventuele vragen rondom deze match.

Voor het registreren in de Verwijsindex is geen toestemming van ouder(s)/ opvoeder(s) en kind vereist. 

 

Wij kunnen gevraagd worden tot het geven van informatie over de schoolgang van uw kind aan de matchregisseur.