Leerplicht

Op de prof. dr. Gunningschool wordt maandelijks een preventief spreekuur leerplicht gehouden. Dit spreekuur wordt verzorgd door mevrouw G. Visser, leerplichtambtenaar gemeente Haarlem. Het aanmelden voor dit spreekuur zal door de mentor gedaan worden. Ouders worden vooraf geïnformeerd. De volgende richtlijnen worden gehanteerd met betrekking tot verzuim:

  • na 3x te laat/spijbelen: school (mentor/teamleider) voert gesprek met desbetreffende leerling
  • na 6x te laat/spijbelen: school informeert schriftelijk de ouders over verzuim jongeren en vermeldt in die brief dat als verzuim blijft doorgaan jongeren worden aangemeld bij spreekuur
  • vanaf 8 x te laat/spijbelen: aanmelden bij spreekuur

Wij zijn als school verplicht om melding te doen van verzuim en/of te laat komen bij leerplicht bij 16 uur (zorgwekkend) verzuim in 4 weken. Wij mogen daarnaast als school ook melding doen wanneer het gaat om (signaal) verzuim minder dan 16 uur. De leerplichtambtenaar onderneemt in principe altijd actie wanneer het gaat om verzuim van 16 uur of meer en bij verzuim minder dan 16 uur neemt de leerplichtambtenaar actie op verzoek van school.

Door de leerplichtambtenaar kan een Halt-verwijzing worden gedaan bijvoorbeeld bij een jongere die op het spreekuur is geweest voor ongeoorloofd verzuim of veelvuldig te laat komen en die zijn gedrag niet verbetert. In het spreekuurgesprek worden afspraken gemaakt met de jongere en wordt hem/haar gewezen op de consequentie van spijbelgedrag. Volhardt de jongere toch in dat gedrag dan wordt vaak een Halt-verwijzing gedaan.

 

Wij zijn als school verplicht om melding te doen van verzuim en/of te laat komen bij leerplicht bij 16 uur (zorgwekkend) verzuim in 4 weken.