Op de Prof. dr. Gunningschool wordt eens in de 6 weken een preventief spreekuur leerplicht gehouden. Dit spreekuur wordt verzorgd door mevrouw A. Zandstra, leerplichtambtenaar gemeente Haarlem. Dit preventieve spreekuur is bedoeld om verder verzuim te voorkomen. De leerplichtambtenaar geeft tijdens dit gesprek o.a. aan wat het gevolg kan zijn indien het verzuim aanhoudt. Het gesprek vindt plaats op school.

De volgende richtlijnen worden gehanteerd met betrekking tot verzuim:

– Tot 6x te laat/spijbelen: mentor bespreekt verzuim met leerling, leerling haalt gemiste tijd in. Nadert het verzuim de 6x dan brengt mentor ouders op de hoogte.

– na 6x te laat/spijbelen: leerling wordt aangemeld voor het preventieve spreekuur. Ouders worden door de mentor op de hoogte gebracht.

Wij zijn als school verplicht om melding te doen van verzuim en/of te laat komen bij leerplicht bij 16 uur/keer verzuim in 4 weken. De leerplichtambtenaar nodigt ouders en leerling dan in principe uit op kantoor voor een gesprek.

Door de leerplichtambtenaar kan een Halt-verwijzing worden gedaan bijvoorbeeld bij een jongere die al eerder op gesprek is geweest voor ongeoorloofd verzuim of veelvuldig te laat komen en die zijn gedrag niet verbetert.

Intern proberen wij (verder) verzuim te voorkomen door leerlingen hierop aan te spreken, ouders te informeren en tijd die ze van lessen gemist hebben in te laten halen.

Wij zijn als school verplicht om melding te doen van verzuim en/of te laat komen bij leerplicht bij 16 uur (zorgwekkend) verzuim in 4 weken.