Onze organisatie

Dunamare onderwijsgroep – samenwerkingsverband

Bestuur

De Prof. dr. Gunningschool VSO maakt onderdeel uit van Dunamare Onderwijsgroep. Deze bestaat uit 24 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen (met een uitstapje naar Harlingen). Het betreft alle schoolsoorten, van gymnasium tot praktijkonderwijs. Scholen die in de regio bijzondere zorg aanbieden aan leerlingen, zijn vrijwel allemaal aangesloten bij Dunamare Onderwijsgroep. Zie voor meer informatie: www.dunamare.nl.

Een kleine, maar hoogwaardige faciliterende backoffice ondersteunt de scholen. Door de wijze waarop de onderwijsgroep is ingericht, is het mogelijk financieel voordeel te verkrijgen, te investeren én medewerkers op de scholen te ondersteunen. Medewerkers kunnen bovendien profiteren van elkaars kennis en ervaring, kansen worden gezamenlijk opgepakt en problemen gemeenschappelijk opgelost. Door het bundelen van de krachten is Dunamare Onderwijsgroep in staat om toegevoegde waarde te bieden aan de scholen, waardoor de leerprestaties en vorming van de leerlingen worden verbeterd. Hier vindt u meer informatie over Dunamare Onderwijsgroep, en treft u ook belangrijke documenten aan als de klachtenregeling en het protocol schorsing en verwijdering.

Samenwerkingsverband

De Prof. Dr. Gunningschool-VSO maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. De centrale taak van het Samenwerkingsverband is het zodanig organiseren van speciale ondersteuning aan leerlingen, dat aan elke leerling op de juiste plek een passende onderwijsvorm kan worden geboden.

Europese subsidie fonds 

Europees Sociaal Fonds. De gemeente Haarlem heeft subsidie aangevraagd voor de arbeidstoeleiding van leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs in de regio Zuid-Kennemerland. Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds. Deze subsidie wordt bij ons op school ingezet om de stap van school naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. Wij zetten het geld in voor aanvullende stagebegeleiding, financiering van (externe) branchegerichte cursussen en extra begeleiding bij praktijklessen.

 

 

 

Contact

Heeft u vragen? Of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op.