Toetsing & diplomering

Cito toetsen – diplomering & certificering – Magister

Cito toetsen

In leerjaar één en twee worden er CITO-toetsen afgenomen. Dit geeft een goed beeld, naast de methode gebonden toetsen welke vorderingen de leerling maakt. We gebruiken dit instrument ook om te zien naar welk niveau een leerling kan doorstromen. In het eerste leerjaar nemen we de Citotoets twee keer per jaar af en in het tweede leerjaar doen we dit één keer per jaar. Zo kunnen we de ontwikkeling van de leerlingen met een onafhankelijk meetinstrument volgen. De resultaten worden tijdens de OPP-gesprekken besproken.

Diplomering & Certificering

Leerlingen kunnen op onze school een VMBO TL diploma halen of deelcertificaten Basis, kader en IVIO. Leerlingen kunnen als ze certificaten halen op verschillende niveaus per vakgebied deelnemen aan de examens. In de laatste schoolweek vindt er een feestelijke namiddag of avond plaats waarbij de diploma’s en deelcertificaten worden uitgereikt. Gedurende het jaar ontvangt u informatie over de examens en aan het einde van het schooljaar volgt een uitnodiging voor de diplomering of certificering.

Verder kunnen leerlingen op verzoek losse certificaten halen. Voorgaande jaren hebben leerlingen naast de IVIO-examens of VMBO TL staatsexamens de volgende certificaten behaald;

  • VCA (veiligheid)
  • Heftruck

Magister

Magister is ons leerlingvolgsysteem. Hierin houden wij de absenties en cijfers bij van de leerlingen. U kunt deze gegevens ook inzien. Op onze site ziet u een knop “Magister”. U krijgt persoonlijke inlogcodes om uw weg naar Magister te vinden. Op onze website vindt u een stappenplan om in te loggen in Magister.

In Magister ziet u ook de agenda van uw kind en een elektronische leeromgeving (ELO). De ELO wordt op dit moment alleen gebruikt door leerlingen die een individueel traject volgen. In de toekomst gaan we meer gebruik maken van de mogelijkheden van de ELO. Mocht u onverhoopt toch tegen problemen aanlopen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.