Voor leerlingen

Lestijden – gedragsverwachtingen – verzuim

Lestijden

08.40 – 9.30 Eerste lesuur
09.30 – 10.20 Tweede lesuur

10.20 – 10.35 Pauze

10.35 – 11.25 Derde lesuur
11.25 – 12.15 Vierde lesuur

12.15 – 12.35 Pauze

12.35 – 13.25 Vijfde lesuur
13.25 – 14.15 Zesde lesuur

14.15 – 14.25 Pauze

14.25 – 15.15 Zevende lesuur

15.15 – 16.05 Achtste lesuur

Lesurentabel per afdeling

 • OG 32 lesuren per week
 • BL 32 lesuren per week
 • TL 32 lesuren per week

Met deze lesuren houdt de school zich aan de norm van 1000 klokuren per schooljaar inclusief studie- en vakantiedagen

Wij stimuleren dat de leerlingen van thuis een gezond lunchpakket meenemen en voor schooltijd hebben ontbeten

Gedragsverwachtingen

 • Ik volg de aanwijzingen van de medewerkers op
 • Ik communiceer op een beleefde manier
 • Ik ga netjes om met andermans spullen
 • Ik eet in de daarvoor bestemde ruimtes in de pauze (plein, aula, pauzeplekken)
 • Ik blijf van een ander af
 • Als ik tijdens de lestijd buiten de klas ben heb ik daarvoor toestemming
 • Ik houd mij aan de lestijden
 • Ik houd het netjes: afval gooi ik in de prullenbak
 • Ik spreek volwassenen aan met ‘u’ en ‘mevrouw’ en ‘meneer’
 • Ik luister muziek met oordopjes of een koptelefoon
 • Ik zit aan tafel op een stoel. En schuif mijn stoel aan na gebruik!
 • Ik loop rustig door de school

Gedragsverwachtingen in de klas

 • Ik verlaat de klas met toestemming van mijn docent
 • Ik laat de ander in zijn waarde
 • Ik zit tijdens de les op  mijn stoel, aan mijn tafel
 • Ik praat op een rustige en vriendelijke manier
 • Ik luister en ben stil als iemand praat

Telefoonregel

De telefoons van de leerlingen worden bewaard door de mentor of leerkracht van uw kind vanaf het begin van de les. In de pauze momenten kunnen leerlingen de telefoons weer terugkrijgen om hier gebruik van te maken. De telefoons worden bewaard in een kluisje in de klas waarvan alleen de leerkracht de sleutel heeft.
De reden voor deze aanpassing in het regelement is dat de telefoons tot heel veel onrust leidden in de school. Telefoons worden op dit moment niet functioneel ingezet tijdens de lessen van de leerlingen. Leerlingen worden erg afgeleid door hun telefoon. Als er een bericht binnenkomt kunnen zij meestal de verleiding niet weerstaan om dit te bekijken. Leerlingen gebruiken hun telefoons op dit moment vaak om muziek te luisteren tijdens het werken.

Mocht een leerling graag met muziek op willen werken dan kan dit nog steeds in overleg met de mentor tijdens het zelfstandig werken door middel van een eenvoudige MP3-speler(zonder sms, app of spelmogelijkheden) Tijdens de vaklessen wordt het werken met een MP3-speler niet toegestaan.

Indien een leerling zijn telefoon weigert in te leveren, dan zijn wij helaas genoodzaakt deze leerling naar huis te sturen. Indien een leerling aangeeft geen telefoon bij zich te hebben en toch zijn telefoon bij zich heeft, dan wordt deze leerling door de leerling coördinator naar huis gestuurd. Telefoons worden niet opgeladen tijdens de les.

Schoolverzuim

Afwezig/ziek/te laat

Indien een leerling ziek is of te laat komt dienen ouders/verzorgers altijd naar school te bellen. Het is belangrijk dan de naam van de leerling, de klas en de naam van de mentor door te geven aan de administratie. Leerlingen die niet aanwezig zijn, worden door de school gebeld. Absentie wordt altijd gemeld bij de afdeling leerplicht van de woongemeente.

Bijzonder verlof
Dit kan schriftelijk worden aangevraagd bij de directie. Hiervoor gelden strikte regels vanuit de wet op de leerplicht waar wij aan moeten voldoen als school.

Opvang tijdens ziekte van een docent
De eerste dag dat een docent ziek is, is het vaak niet mogelijk om de lessen op te vangen. De tweede dag probeert de school een oplossing te vinden om de uitval te voorkomen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht door de administratie van de school.