Oriëntaties & Aanmelden

Aanmeldprocedure

Oriëntaties op de Prof. Dr. Gunningschool-VSO

Er zijn vaste momenten waarop oriëntaties plaatsvinden. Indien er meerdere aanmeldingen zijn voor een oriëntatiemoment, dan vindt er een groepsoriëntatie plaats. Deze oriëntaties zijn op vaste data gepland.

Dinsdag 16 januari 16.15 uur
Woensdag 24 januari 16.00 uur
Dinsdag 5 maart 16.15 uur
Donderdag 21 maart 16.00 uur
Woensdag 27 maart 16.00 uur
Woensdag 15 mei 16.00 uur
Donderdag 23 mei 16.00 uur

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via I.Oudolf@gunningschool-vso.nl. In de mail graag vermelden: naam van leerling, leerjaar + niveau, gewenste datum en het aantal bezoekers die wensen deel te nemen aan de oriëntatie.

Indien overgestapt wordt op een aanmelding, dan vindt er een intakegesprek plaats met de desbetreffende leerling en betrokkenen. Na elke schoolvakantie vindt een moment van instroom plaats waarop nieuwe leerlingen geclusterd van start gaan bij ons op school.

Aanmelden op de Prof. Dr. Gunningschool-VSO

Een leerling aanmelden voor de Prof. Dr. Gunningschool kunt u digitaal doen.
Hieronder kunt u lezen hoe u dat kunt doen.

Stap 1
U ziet hieronder een aantal formulieren die u kunt downloaden door op de linken te klikken.
Het aanmeldingsformulier
Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal
Toestemmingsverklaring informatie uitwisseling
Lijst schoolse vaardigheden
Toestemmingsformulier vertrekken van medicijnen
Toestemmingsformulier ziek op school (o.a. paracetamol)

Stap 2
U vult deze formulieren zo compleet mogelijk in. Dit kunt u digitaal doen of u kunt de formulieren uitprinten, invullen, inscannen en daarna verzenden.

Wij adviseren om het aanmeldformulier en de lijst schoolse vaardigheden met de huidige school van de leerling in te vullen.

Stap 3
Naast bovenstaande gegevens ontvangen wij graag onderstaande informatie/documenten:

– Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring (TLV) **
– TLV (afgegeven door het samenwerkingsverband) **
– Dossier huidige school: ontwikkelingsperspectief plan (OPP), overzicht cijfers, niveau, klas, CITO uitslagen *
– Intelligentiegegevens *
– Indien van toepassing: verslagen diagnostiek
– Indien van toepassing: verslagen hulpverlening
– Indien van toepassing: dyslexieverklaring en/of dyscalculieverklaring

* Deze gegevens kunt u opvragen bij de huidige school.
** Indien een leerling van groep 8 komt is een TLV meestal nog niet afgegeven. Als wij een passende plek kunnen bieden organiseren wij een overleg met u, de leerling, huidige school en het samenwerkingsverband om de TLV aan te vragen.

Stap 4
Bovenstaande gegevens (stap 2 en 3) kunt u in één mail sturen naar: info@gunningschool-vso.nl

Stap 5
Zodra de informatie ontvangen is zal de orthopedagoog die de intake gaat doen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Is er nog plek op onze school?

Zij-instroom betreft alle andere instroom dan de reguliere instroom voor de brugklas van het volgende schooljaar. Mede om de onderwijskwaliteit en het noodzakelijke niveau van ondersteuning van onze leerlingen voldoende te kunnen borgen, hanteren wij als school per leerjaar en schoolsoort/leerweg (klas) een maximale capaciteit waarboven wij geen nieuwe leerlingen meer kunnen toelaten. Ook geldt er een maximale capaciteit specifiek voor onze DoorStroomKlas (DSK).

Leerjaar 1  
Basisberoepsgerichte leerweg enkele plaatsen beschikbaar
Kaderberoepsgerichte  leerweg enkele plaatsen beschikbaar
Theoretische leerweg enkele plaatsen beschikbaar
Leerjaar 2
Basisberoepsgerichte leerweg vol
Kaderberoepsgerichte  leerweg vol
Theoretische leerweg Vol
Leerjaar 3
Basisberoepsgerichte  leerweg vol
Kaderberoepsgerichte  leerweg vol
Theoretische leerweg enkele plaatsen beschikbaar
Leerjaar 4
Basisberoepsgerichte  leerweg vol
Kaderberoepsgerichte  leerweg vol
Theoretische leerweg enkele plaatsen beschikbaar