Aanmelden

Aanmeldprocedure

Aanmelden op de Prof. Dr. Gunningschool-VSO

 

 LET OP!! Momenteel zit de DSK vol en is er sprake van een wachtlijst.

 

Aanmelden op de Prof. Dr. Gunningschool VSO

Een leerling aanmelden voor de Prof. Dr. Gunningschool kunt u digitaal doen.

Hieronder kunt u lezen hoe u dat kunt doen.

 

Stap 1.

Op de home pagina heeft u op de knop ‘aanmelden leerling’ geklikt. U ziet nu een aantal formulieren die u kunt downloaden door op de link te klikken.

Dit zijn:

Het aanmeldingsformulier
– Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal
– Toestemmingsverklaring informatie uitwisseling
– Lijst schoolse vaardigheden
– Toestemmingsformulier vertrekken van medicijnen
– Toestemmingsformulier ziek op school (o.a. paracetamol) 

 

Stap 2.

U vult deze formulieren zo compleet mogelijk in. Dit kunt u digitaal doen of u kunt de formulieren uitprinten, invullen, inscannen en daarna verzenden.

Wij adviseren om het aanmeldformulier en de lijst schoolse vaardigheden met de huidige school van de leerling in te vullen.

 

Stap 3.

Naast bovenstaande gegevens ontvangen wij graag onderstaande informatie/documenten:

– Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring (TLV) **

– TLV (afgegeven door het samenwerkingsverband) **

– Dossier huidige school: ontwikkelingsperspectief plan (OPP), overzicht cijfers, niveau, klas, CITO uitslagen *

– Intelligentiegegevens *

– Indien van toepassing: verslagen diagnostiek

– Indien van toepassing: verslagen hulpverlening

– Indien van toepassing: dyslexieverklaring en/of dyscalculieverklaring

*Deze gegevens kunt u opvragen bij de huidige school.

**Indien een leerling van groep 8 komt is een TLV meestal nog niet afgegeven. Als wij een passende plek kunnen bieden organiseren wij een overleg met u, de leerling, huidige school en het samenwerkingsverband om de TLV aan te vragen.

 

Stap 4.

Bovenstaande gegevens (stap 2 en 3) kunt u in één mail sturen naar:

info@gunningschool-vso.nl

 

Stap 5

Zodra de informatie ontvangen is zal de orthopedagoog die de intake gaat doen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een afspraak te maken.