Aanmelden

Aanmeldprocedure

Aanmelden op de Prof. Dr. Gunningschool-VSO

 LET OP!! Momenteel zit de DSK vol en is er sprake van een wachtlijst.

!Belangrijk bericht betreffende aanmeldingen klas 3!
U kunt uw kind aanmelden voor klas 3 voor de niveaus basisberoepsgerichte leerweg, kader beroepsgerichte leerweg  en theoretische leerweg.
Op dit moment zitten de huidige derde klassen echter al vol.

We zijn druk bezig om oplossingen te vinden zodat we een nieuwe derde klas kunnen formeren. We zijn op zoek naar nieuw personeel en kijken of we intern ruimte kunnen creëren binnen de formatie. Leerlingen die worden aangemeld komen op een wachtlijst. Het gebruik van een wachtlijst doet er niet aan af dat een leerling, vanwege plaatsgebrek helaas niet tot de school is toegelaten. In zo’n geval is op ons de zorgplicht passend onderwijs niet van toepassing. Zodra we de extra derde klas gaan starten zal iedereen gebeld worden voor een intake gesprek.

We gaan er vanuit een ieder zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Voor verdere vragen kunt u bellen naar de school en vragen naar de heer M. van Merm (teamleider bovenbouw).

Aanmelden op de Prof. Dr. Gunningschool VSO
Een leerling aanmelden voor de Prof. Dr. Gunningschool kunt u digitaal doen.
Hieronder kunt u lezen hoe u dat kunt doen.

Stap 1.
U ziet hieronder een aantal formulieren die u kunt downloaden door op de linken te klikken.

Het aanmeldingsformulier
– Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal
– Toestemmingsverklaring informatie uitwisseling
– Lijst schoolse vaardigheden
– Toestemmingsformulier vertrekken van medicijnen
– Toestemmingsformulier ziek op school (o.a. paracetamol) 

Stap 2.
U vult deze formulieren zo compleet mogelijk in. Dit kunt u digitaal doen of u kunt de formulieren uitprinten, invullen, inscannen en daarna verzenden.

Wij adviseren om het aanmeldformulier en de lijst schoolse vaardigheden met de huidige school van de leerling in te vullen.

Stap 3.
Naast bovenstaande gegevens ontvangen wij graag onderstaande informatie/documenten:

– Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring (TLV) **
– TLV (afgegeven door het samenwerkingsverband) **
– Dossier huidige school: ontwikkelingsperspectief plan (OPP), overzicht cijfers, niveau, klas, CITO uitslagen *
– Intelligentiegegevens *
– Indien van toepassing: verslagen diagnostiek
– Indien van toepassing: verslagen hulpverlening
– Indien van toepassing: dyslexieverklaring en/of dyscalculieverklaring

*   Deze gegevens kunt u opvragen bij de huidige school.
** Indien een leerling van groep 8 komt is een TLV meestal nog niet afgegeven. Als wij een passende plek kunnen bieden organiseren wij een overleg met u, de leerling, huidige school en het samenwerkingsverband om de TLV aan te vragen.

Stap 4.
Bovenstaande gegevens (stap 2 en 3) kunt u in één mail sturen naar: info@gunningschool-vso.nl

Stap 5
Zodra de informatie ontvangen is zal de orthopedagoog die de intake gaat doen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een afspraak te maken.