Aanmelden

Aanmeldprocedure

Aanmelden op de Prof. Dr. Gunningschool-VSO

Let op! Momenteel zit de DSK vol en is er sprake van een wachtlijst.

Enkele plekken beschikbaar voor 3 vmbo en 4 vmbo!

Voor zij-instroomleerlingen in jaar 3 en 4 zijn vanaf maandag 23 januari enkele plekken beschikbaar.
Zij-instroom betreft alle andere instroom dan de reguliere instroom voor de brugklas van het volgende schooljaar. Mede om de onderwijskwaliteit en het noodzakelijke niveau van ondersteuning van onze leerlingen voldoende te kunnen borgen, hanteren wij als school per leerjaar en schoolsoort/leerweg (klas) een maximale capaciteit waarboven wij geen nieuwe leerlingen meer kunnen toelaten.

Juist omdat wij aldus een beperkte capaciteit hebben, kunnen wij gedurende het schooljaar (bij wijze van zij-instroom) alleen leerlingen toelaten uit de regio’s van Zuid-Kennemerland, Midden-Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden en Duin en Bollenstreek waarbij leerlingen die onderwijs volgen in de regio van SWV VO Zuid-Kennemerland een voorrangspositie hebben.

Wij hebben dit schooljaar, doormiddel van de zij-instroomvoorziening, extra plekken gerealiseerd voor leerlingen die ons ondersteuningsaanbod nodig hebben.

Zij-instroomleerlingen beginnen in onze zij-instroomvoorziening. Vanuit deze voorziening maken de leerlingen kennis met onze school en werken de leerlingen toe naar een volledig onderwijsprogramma. Op maat wordt er onderwijs verzorgd. Vanuit de voorziening vindt het gesprek plaats met leerlingen en ouders over de route naar het examen.

Aanmelden kan nu al!

Aanmelden op de Prof. Dr. Gunningschool VSO
Een leerling aanmelden voor de Prof. Dr. Gunningschool kunt u digitaal doen.
Hieronder kunt u lezen hoe u dat kunt doen.

Stap 1.
U ziet hieronder een aantal formulieren die u kunt downloaden door op de linken te klikken.

Het aanmeldingsformulier
– Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal
– Toestemmingsverklaring informatie uitwisseling
– Lijst schoolse vaardigheden
– Toestemmingsformulier vertrekken van medicijnen
– Toestemmingsformulier ziek op school (o.a. paracetamol) 

Stap 2.
U vult deze formulieren zo compleet mogelijk in. Dit kunt u digitaal doen of u kunt de formulieren uitprinten, invullen, inscannen en daarna verzenden.

Wij adviseren om het aanmeldformulier en de lijst schoolse vaardigheden met de huidige school van de leerling in te vullen.

Stap 3.
Naast bovenstaande gegevens ontvangen wij graag onderstaande informatie/documenten:

– Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring (TLV) **
– TLV (afgegeven door het samenwerkingsverband) **
– Dossier huidige school: ontwikkelingsperspectief plan (OPP), overzicht cijfers, niveau, klas, CITO uitslagen *
– Intelligentiegegevens *
– Indien van toepassing: verslagen diagnostiek
– Indien van toepassing: verslagen hulpverlening
– Indien van toepassing: dyslexieverklaring en/of dyscalculieverklaring

*   Deze gegevens kunt u opvragen bij de huidige school.
** Indien een leerling van groep 8 komt is een TLV meestal nog niet afgegeven. Als wij een passende plek kunnen bieden organiseren wij een overleg met u, de leerling, huidige school en het samenwerkingsverband om de TLV aan te vragen.

Stap 4.
Bovenstaande gegevens (stap 2 en 3) kunt u in één mail sturen naar: info@gunningschool-vso.nl

Stap 5
Zodra de informatie ontvangen is zal de orthopedagoog die de intake gaat doen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een afspraak te maken.